Selskabets formål er at fremme forskning, undervisning og udvikling inden for psykosocial medicin dvs. det tværvidenskabelige forskningsfelt, der beskæftiger sig med sammenhænge mellem sociale og psykosociale faktorer og sundhedsadfærd, helbred og trivsel – samt at fremme anvendelsen af dette i klinisk praksis og forebyggelse.

Selskabet skal være forum for tværvidenskabelig diskussion mellem læger, sociologer, psykologer og andre faggrupper, der beskæftiger sig med psykosocial medicin med særlig henblik på at udvikle begreber, metoder og teorier samt at diskutere den psykosociale forsknings perspektiver for behandling, revalidering samt forebyggelses- og sundhedsfremmestrategier.

Dette skal ske gennem:

  • Afholdelse af møder, symposier og seminarer
  • Formidling af kontakt og fremme af videnskabeligt arbejde mellem selskabets medlemmer
  • Videndeling og afholdelse af fælles arrangementer med beslægtede videnskabelige selskaber, nationalt som internationalt
  • Løbende udsendelse af information til medlemmerne om nationale og internationale begivenheder på området.