Første DSPM medlemsmøde i Aarhus – forelæsning med professor emeritus Bjørn Holstein

Tirsdag d.26. september afholdte DSPM i samarbejde med Institut for Folkesundhed og Fagligt Udvalg på Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet første arrangement i Aarhus.

Dette var en forelæsning med professor emeritus Bjørn Holstein omkring ændringer i ulighed i sundhed blandt børn og unge de seneste 25 år. Forelæsningen tog afsæt i skolebørnsundersøgelsen, som redskab til at studere trends i ulighed i sundhed blandt børn og unge. Herefter fortsatte Bjørn Holstein sin forelæsning med fokus på de metodiske udfordringer, der kan være i forbindelse med præsentation af ulighed i sundhed.
Forelæsningen blev efterfulgt af en paneldebat med Eva Ladekjær, seniorforsker og projektchef i VIVE og Otto Ohrt, sundhedschef og chef for afdeling for Sundhedsstrategi og Forebyggelse, Aarhus Kommune og formand for WHOs danske Sund by netværk, som paneldeltagere.
Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan vi skal handle på problemstillingerne inden for ulighed i sundhed blandt børn og unge, hvor redskaber, såsom kvalitative undersøgelsesprocesser og investering i tidlige indsatser, blev nævnt som mulige løsninger. Desuden blev der lagt vægt på vigtigheden af evaluering af indsatserne, der implementeres.
Paneldebatten og Bjørn Holsteins forelæsning gav et klart billede af, at der stadig er stigende ulighed i sundhed blandt børn og unge, og der kan ske forbedringer i forhold til indsatser på området, som skal være med til at nedsætte uligheden. 
Uden tvivl en meget spændende eftermiddag.

Fra DSPM skal der lyde en stor tak til Bjørn Holstein, Eva Ladekjær og Otto Ohrt og til alle de fremmødte.

Se Bjørn Holsteins slides fra dagen her

Skrevet af DSPM’s studentermedhjælper Rikke Nicoline Stokholm.