Psykosocial medicin ‘shooting star’ foredragskonkurrence – first call

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (DSPM) Inviterer til en foredragskonkurrence for forskerspirer/-talenter på præ-graduat niveau med interesse i psykosocial medicin. Sæt kryds i kalenderen 7. juni 2018.

Psykosocial medicin er det tværvidenskabelige forskningsfelt, der beskæftiger sig med sammenhænge mellem sociale og psykosociale faktorer og sundhedsadfærd, helbred og trivsel – samt anvendelsen af dette i klinisk praksis og forebyggelse.

Så er du i gang med, eller har du gennemført, en undersøgelse inden for psykosocial medicin som en del af din kandidatuddannelse, uafhængig af faglig baggrund, så lad os høre om den. DSPM vil med denne foredragskonkurrence sætte spot på de mest originale ideer, solide fund og dygtige diskussioner indenfor feltet af psykosocial medicin fra unge forskningstalenter.
For at kunne deltage i konkurrencen, skal du være studerende på kandidatniveau eller for nyligt (2017/2018) have afsluttet kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om foredragskonkurrencen og vilkår her. Dette er det første call for abstracts