DSPM i Aarhus

Endelig er det lykkedes os at skabe rammerne for det første DSPM arrangement i Aarhus. Det har længe været en drøm for bestyrelsen og nu danner Aarhus Universitet så rammen.

Den 26. september taler professor Bjørn Holstein om social ulighed i sundhed under overskriften: Ændringer i social ulighed i sundhed blandt børn og unge i de seneste 25 år: Metodiske udfordringer og nye fund.

Det er DSPM, der sammen med Institut for Folkesundhed og studenterorganisationen Fagligt Udvalg Folkesundhedsvidenskab ved AU, afholder medlemsmødet.

Efter Bjørn Holsteins forelæsning sættes hans pointer til diskussion i en paneldebat, og eftermiddagen afrundes med en uformel reception med tid til videre snak og netværk.

På gensyn i Aarhus til en spændende eftermiddag! Læs invitationen her