Festforelæsning ved professor Bjørn Holstein

I december 2016 blev professor Bjørn Holstein tildelt en Lifetime Achievement Award fra International Society for Behavioral Medicine under ICBM kongressen i Melbourne, Australien. Prisen fra Melbourne vil blive overrakt til Bjørn Holstein ved dette møde, med særlig anerkendelse fra DSPM for sin markante, mangeårige forskningsindsats indenfor psykosocial medicin.

Denne pris fejrer vi nu med en festforelæsning, hvor Bjørn Holstein vil tale om udviklingen i social ulighed blandt børn og unge under titlen: “Ændringer i social ulighed i sundhed blandt børn og unge i de seneste 25 år. Metodiske udfordringer og nye fund”.

Forelæsningen efterfølges af en paneldebat med deltagelse fra Kommunernes Landsforening, Statens Institut for Folkesundhed og Egmontfonden.

Arrangementet finder sted torsdag den 23. marts kl. 13-16 i Store Mødelokale på Statens Institut for Folkesundhed, Østerfarimagsgade 5A, København.

Alle er velkomne til denne festligholdelse og spændende debat.

Invitation til mødet findes her: Festforelæsning 23. marts