Festforelæsning for Bjørn Holstein

Der var et stort og flot fremmøde til festforelæsningen

Torsdag d. 23/3-17 afholdte DSPM i samarbejde med SDU, Statens Institut for Folkesundhed en festforelæsning med det primære formål, at overrække Life-time Achievement Award fra International Society for Behavioral Medicine til professor Bjørn Holstein. Prisen blev givet som en særlig anerkendelse af Bjørn Holsteins mangeårige og enestående forskningsarbejde.
Foruden ovenstående afholdte Bjørn Holstein en spændende forelæsning om ændringerne indenfor ulighed i sundhed blandt børn og unge gennem de seneste 25 år. Herunder med et særligt fokus på metodiske udfordringer, der især har stor betydning for hvordan uligheden fortolkes.

Formand Mette Terp Høybye overrakte prisen til Bjørn Holstein efter at have modtaget den på vegne af Bjørn under ICBM kongressen i Melbourne

Denne forelæsning var herefter udgangspunkt for en spændende paneldebat med professor Pernille Due fra SIF, kontorchef Niels Arendt Nielsen fra KL og Bjørn Holstein selv. Diskussionerne tog blandt andet udgangspunkt i, hvilke mulige krav uligheden indenfor sundhed stiller til kommende interventioner, for at sikre folkesundheden på lang sigt. Potentialet i og krav til tidlig forebyggelse allerede i barndommen blev diskuteret og herunder blev definitionen og anvendelsen af et life-course perspektiv også inddraget.

Med afsæt i diskussionerne og Bjørns forelæsning er det klart, at der fortsat er store udfordringer i forbindelse med ulighed i sundhed og dermed brug for endnu mere forskning indenfor hvilke foranderlige determinanter, der gør sig gældende – og dertil ikke mindst forskning indenfor hvilke interventioner, der skal satses på i fremtiden for at sikre størst mulig lighed indenfor sundhed i alle socialgrupper.

Alt i alt var det en utrolig inspirerende og lærerig dag. DSPM takker for det fantastiske fremmøde og ønsker endnu en gang Bjørn Holstein tillykke med den velfortjente pris.

Link til slides fra dagen kan hentes her

Bjørn Holstein holdte en meget spændende og inspirerende forelæsning om udviklingen indenfor ulighed i sundhed blandt børn og unge gennem de sidste 25 år

De tre paneldeltagere havde spændende perspektiver på spørgsmålene fra deltagerne