Sommerhilsen fra DSPM

Vi håber I alle har haft en dejlig sommer med mange gode oplevelser. Fra os kommer her et lille skriv fra vores studentermedhjælper Nanna, som i denne sommer har været tre uger i Canada og hjælpe til med et forskningsprojekt på Ottawa University hos professor Ivy Lynn Bourgeault.

IMG_3163

Ottawa University

Processen i at komme ”tilbage til arbejde” efter, at have været fraværende fra arbejdsmarkedet er et område som i fokus i samfundet, men også i social- og sundhedsvidenskaben. Der er herunder brug for mere viden om hvad der netop faciliterer en hurtigere og bedre tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter fravær, der enten kan være som følge af sygdom hos en selv eller som følge af at skulle tage sig af andre. ”Tilbage til arbejde” er ikke blot et område med fokus i Danmark men også internationalt og eksempelvis i det canadiske projekt under overskriften ”Healthy and Productive Knowledge Workers – the impact of a Personal or Familial Mental Health Issue in Health Care, Education and Accounting/IT Professions & Accommodationg Return to Work (HPKW)”. Det overordnede formål med det samlede projekt er, at udvikle et komparativt og tværfagligt initiativ, der kan være med til at udvikle interventionsarbejde, forskning og den samlede viden idenfor området om ”tilbage til arbejde” for ”knowledge workers”. Herunder inddrages der i det samlede projekt agenter indenfor både arbejdsmarkedet, forskningen, forsikringsbranchen, policymakers og lignende indenfor følgende domæner: 1) sundhedsområdet 2) uddannelsesområdet og 3) revisions-, konsulent- og regnskabsarbejde.

Strathcona National Park, Lupin Falls

Strathcona National Park, Lupin Falls

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i den eksisterende litteratur som peger på at fravær fra arbejdsmarkedet ofte kan have store konsekvenser for den enkelte. Fravær fra arbejdspladsen er i mange tilfælde relateret til sygdom hos det enkelte individ, men i andre tilfælde også relateret til at skulle tage sig af eksempelvis familiemedlemmer eller børn ved ex. barsel. Konsekvenserne ved fravær fra arbejdet kan både relatere sig til tab af indkomst og andre goder, men kan også have indflydelse på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Processerne som påvirker at den enkelte kommer tilbage til arbejde, er kompleks og influeret af både sociale, personlige og økonomiske faktorer. Der er herunder især forbundet udfordringer med at vende tilbage til arbejdsmarkedet når der er tale om mentale sundhedsudfordringer. Den eksisterende forskning og litteratur har fokuseret meget på ”tilbage til arbejde” relateret til sygdomme i bevægeapparatet og ikke mentale sygdomme. Herunder har der især været meget lidt fokus på gruppen af ”knowledge workers” og “tilbage til arbejde” i forhold til mental sygdom såsom depression, stress osv.

Jeg har i HPKW-projektet været med til at arbejde på de indledende runder til et scoping review, der har til hensigt, at samle den eksisterende viden indenfor ”tilbage til arbejde” indenfor de ovenstående forskellige domæner og med et specielt fokus på mentale sygdomme, som medvirkende årsag til fravær fra arbejdsmarkedet. Indtil nu viser projektets indledende faser, at der er lavet meget lidt forskning og dermed meget lidt litteratur om interventioner, som kan fremme processen i at komme tilbage til arbejde, samt hvilke komponenter der er virksomme i interventioner. Foruden dette ser det ud som om at der i den eksisterende viden også er et hul relateret til fravær fra arbejdsmarkedet i forbindelse med at tage sig af andre eksempelvis syge familiemedlemmer og ved barsel.

Slutteligt kan jeg give de varmeste anbefalinger med til Canada som rejsemål. Det er et land som byder på alt fra flotte strande, mulighed for alverdens aktiviteter, flot natur og et utroligt imødekommende folkefærd.

//

Studentermedhjælper

Nanna Husted Jensen