International Congress of Behavioral Medicine 2016

I 2016 er det igen tid for ICBM, der afholdes hvert andet år af vores internationale ‘moderselskab’ International Society for Behavioral Medicine.

Kongressen i 2016 afholdes 7-10 december i Melbourne, Australien under titlen: ‘Behavioral Medicine: Making an Impact in the Modern World.

Det første call til kongressen er ude nu på: http://www.icbm2016.com – hvor man kan følge de kommende deadlines for abstracts, registration osv. Der er også allerede navne på nogle spændende keynote speakers.

Abstract submission starter i december 2015 – så begynd at overveje, om ikke der er forskning, du skal til Melbourne og præsentere?!