Velkommen til DSPM

De psykiske og sociale faktorer spiller en afgørende rolle for vores helbred. Det viser en række internationale og danske undersøgelser.

Stadig flere videnskabelige discipliner og faggrupper beskæftiger sig med psykosocial medicin – hver ud fra egne forudsætninger og paradigmer. Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (DSPM) søger at skabe diskussion og udvikling på tværs af disse videnskabelige paradigmer. Selskabets medlemmer repræsenterer en mangfoldig palette af fag fra medicin og andre sundhedsvidenskabelige discipliner over psykologi til sociologi, antropologi og humanistiske discipliner.

I DSPM bliver den psykosociale medicin diskuteret ud fra såvel en forskningsmæssig som en praktisk synsvinkel. Vores arrangementer sætter fokus på udviklingen af teorier, begreber og metoder, ligesom vi diskuterer forskningens perspektiver for behandling, rehabilitering og forebyggelse. Alle med interesse for emnet er velkomne til selskabets møder.

Som medlem af DSPM er man samtidigt medlem af International Society of Behavioral Medicine (ISBM).

Bryan Cleal,
Formand

Seneste nyheder

Formandens beretning 2020-2021

Formandens beretning 2020-2021

Formandens beretning for året 2020-2021 Kære DSPM medlemmer.Jeg vil hermed, som DSPM formand, berette om året, der er…
Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Den 26/5 afholdte vi generalforsamling i DSPM. Referatet kan læses nedenfor. Referat: Valg af dirigent og referentMette er…