Fyraftensmøde om boligsociale indsatser og sundhed

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin holdt tirsdag d.8 juni virtuelt fyraftensmøde om boligsociale indsatser og sundhed med to spændende oplæg. Arrangementet startede med et spændende oplæg fra Gunvor Christensen fra VIVE, Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velværd, som fortalte om hendes forskning vedr. indsatser til børn, unge og voksne i udsatte boligområder. Hernæst hold Abirami Srivarathan og Catharina Thiel Sandholdt, Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet, et flot oplæg om grafisk facilitering som værktøj til at muliggøre deltagelse i sundhedsfremmende interventionsforskning i et alment boligområde. Afslutningsvis var der en god diskussion mellem…Læs mere
Formandens beretning 2020-2021

Formandens beretning 2020-2021

Formandens beretning for året 2020-2021 Kære DSPM medlemmer.Jeg vil hermed, som DSPM formand, berette om året, der er gået: Siden sidste generalforsamling har Danmark og verden været præget af COVID-19 situationen, som har gjort at mange har været sendt hjem og arbejde, og at mange møder og arrangementer har været aflyst eller udsat på ubestemt tid. Dette har desværre også haft betydning for vores muligheder for at mødes dels til medlemsmøder og dels i bestyrelsen. Vi gennemførte i sommeren 2020 en medlemsundersøgelse. Den viste at medlemmerne i DSPM repræsenterer en bred faglig baggrund.…Læs mere
Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Den 26/5 afholdte vi generalforsamling i DSPM. Referatet kan læses nedenfor. Referat: Valg af dirigent og referentMette er valgt som dirigent, Signe er referentFormandens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne årPernille fremlægger beretning. Beretningen er sat ind som nyhed for sig selv i sin fulde længde. Den er her refereret i hovedtræk; siden sidste generalforsamling har vi været påvirket af coronasituationen, det har også medført at vi har aflyst og skubbet forskellige arrangementer. Gennemført medlemsundersøgelse. Medlemsmøde om psykosociale konsekvenser ved COVID-19 og diabetes. Medlemsinddragelse til medlemsmøder blandt andet det, som er på…Læs mere
PSYKOSOCIAL MEDICIN ’SHOOTING STAR’ FOREDRAGSKONKURRENCE 2021

PSYKOSOCIAL MEDICIN ’SHOOTING STAR’ FOREDRAGSKONKURRENCE 2021

Arrangør:DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL MEDICINOnsdag den 6. oktober 2021 kl. 13 til 17Hagedorn Auditorium, Steno Diabetes Center Copenhagen Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (DSPM) Inviterer til en foredragskonkurrence for forskerspirer/-talenter på præ-graduat niveau med interesse i psykosocial medicin. Konkurrencen afholdes fysisk, såfremtdet er muligt til den tid, hvis det ikke er muligt afholdes den online.Psykosocial medicin er det tværvidenskabelige forskningsfelt, der beskæftiger sig med sammenhængemellem psykiske og sociale faktorer og sundhedsadfærd, helbred og trivsel - samt anvendelsen af dette ibehandling i fx klinisk praksis eller forebyggelse i det kommunale sundhedsvæsenEr du i gang…Læs mere
Fyraftensmøde om boligsociale indsatser og sundhed

Fyraftensmøde om boligsociale indsatser og sundhed

Der er i disse år stor politisk fokus på den boligsociale indsats i udsatte områder af Danmark. Ved dette virtuelle fyraftensmøde ønsker vi i Dansk Selskab for Psykosocial Medicin at sætte fokus på forskning vedr. indsatser i boligsociale områder og sundhedTirsdag d. 8. juni 2021 kl. 15.30 – 17.00For at deltage i mødet benyttes følgende link:https://ucph-ku.zoom.us/j/65637718014Alle er velkomne og det er gratis at deltage Program15.30 -15.35 Velkomst, lidt om Dansk Selskab for Psykosocial Medicin15.35 -16.00 Oplæg: Hvad ved vi om indsatser til børn, unge og voksne, der har behov for hjælp til bedre…Læs mere
Virtuel generalforsamling 2021

Virtuel generalforsamling 2021

Dansk Selskab for Psykosocial MedicinDen 26. maj 2021 kl. 16-17 Afholdes virtuelt grundet Covid-19 – som zoom mødeLink:https://ucph-ku.zoom.us/j/66329450770?pwd=UitCUGdIeDlZMTNJOHg2ZmwvZGlwdz09Alle medlemmer af DSPM er velkomne til at deltage i GeneralforsamlingDagsorden: Valg af dirigent og referentFormandens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne årForelæggelse af revideret regnskab til godkendelseBehandling af forslag fra bestyrelsen og rettidige indkomne forslagFastlæggelse af kontingent for 2022Valg til bestyrelseValg af kritisk revisor og revisor suppleant På valg til DSPM’s bestyrelse er: Anne-Sofie Friberg, Mette Terp Høybye, Terese Sara Høj Jørgensen, Anna Sofia Elisabeth Aaby (fratræder)Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenens punkt 4…Læs mere
Psykosociale konsekvenser af Covid-19 i diabetes – DSPM medlemsmøde

Psykosociale konsekvenser af Covid-19 i diabetes – DSPM medlemsmøde

Diabetes er en kronisk sygdom med mange potentielle fysiske senfølger. Men har den også betydning for psyken?  Med forskellige blik ind i forskningen, vil oplægsholdere ved DSPM's medlemsmøde under overskrifter: "Er der psykosociale konsekvenser af diabetes og hvordan håndterer diabetes patienter COVID-19?" give forskellige bud på, hvordan diabetes kan få konsekvenser for det psykiske helbred – og særligt også her under COVID-19. Mødet afholdes fredag d. 23. oktober 2020, kl. 15.00 – 17.00. Mødet afholdes virtuelt via Skype og tilgås gennem dette link: https://meet.lync.com/regionh/kristoffer.panduro.madsen/0RZ45Z94 . Invitation til mødet her: Medlemsmøde invitation_051020DownloadLæs mere
Virtuel DSPM generalforsamling 2020

Virtuel DSPM generalforsamling 2020

Som så mange andre begivenheder dette år flyttes DSPM's generalforsamling virtuelt.Vi mødes til GF i et zoom møderum 28. maj 2020 kl. 16-17. Alle medlemmer som ønsker at deltage kan kontakte dspm@kontakt.dk for at få tilsendt link til mødet. Alle medlemmer som ønsker at deltage kan kontakte dspm@kontakt.dk for at få tilsendt link til mødet. Der udsendes invitation til alle DSPM medlemmer.Læs mere
Unge stjerner – fremtidens forskere

Unge stjerner – fremtidens forskere

For andet år i træk slog DSPM dørene op til DSPM Shooting Star foredragskonkurrencen, hvor præ-graduate forskningstalenter inviteres til at præsentere arbejde fra deres kandidatstudie, relateret til psykosocial medicin for et dommerpanel. Blandt de ni foredrag udvalgtes ét vidende foredrag indenfor hver af de tre kategorier: Bedste formidler; bedste idé/mest originale projekt; bedste projektudførelse. I år foregik konkurrencen på Aarhus Universitet. Også i år viste det sig at dagen var en super måde at samle studerende på tværs af landet, med en mangfoldighed af ideer og resultater. Det var spændende og en stærk bekræftelse på, at…Læs mere
Kontekst og implementering i komplekse interventioner

Kontekst og implementering i komplekse interventioner

I hvor høj grad skal vi tilpasse indsatser når vi flytter dem til en ny kontekst? Hvordan finder vi ud af hvilke tilpasninger, der er nødvendige? Og hvor meget må vi overhovedet tilpasse før vi skal evaluere vores resultater som en helt ny indsats? Det var nogle af spørgsmålene, der svævede over de knap 30 deltager på DSPM’s fyraftensmøde, hvor Rhiannon Evans fra DECIPHer (Centre for the Development and Evaluation of Complex Public Health Interventions) på Cardiff Universitet fortalte om de nyeste tanker i gruppen bag the Medical Research Councils guide for udvikling…Læs mere