Cirka fire gange om året er DSPM vært for åbne videnskabelige debatmøder med afsæt i aktuelle emner af relevans for studerende, forskere og klinikere/praktikere med interesse i psykosocial medicin. Der er åben (gratis) adgang til samtlige møder, dog vil det alene være medlemmer af selskabet som modtager invitation direkte og efterfølgende tilbydes evt. elektronisk materiale fra oplægsholdere. I tilfælde af adgangsbegrænsning (pga lokalestørrelse), vil medlemmer af selskabet blive prioriteret over øvrige tilmeldte.