Som medlem af DSPM får du….
  • kontakt til andre forskere og praktikere, der interesserer sig for psykosocial medicin
  • adgang til et til et forum for tværvidenskabelig sundhedsdiskussion mellem fag som medicin, psykologi, sociologi, folkesundhedsvidenskab og antropologi
  • direkte invitation til en masse spændende medlemsarrangementer samt mulighed for download af materiale (kopi af powerpoint oplæg i pdf)
  • medlemskab af International Society of Behavioral Medicine
  • elektronisk adgang til tidsskriftet International Journal of Behavioral Medicine
  • reduceret deltagergebyr til International Congress of Behavioral Medicine

Medlemskrav jf. vedtægter: Selskabet optager medlemmer med interesse for selskabets formål, og som har afsluttet en akademisk uddannelse, eller er immatrikuleret som studerende indenfor en sådan. Andre kan optages som medlem efter bestyrelsens godkendelse.

DSPM årligt kontingent:

Ordinært medlem: 300 kr.
Pensioneret medlem: 150 kr.

Derudover opkræver Lægevidenskabeligt Selskab (LVS) årligt et kontingent, der udgør 85 kr. for ikke-lægelige medlemmer og 185 kr for lægelige medlemmer.

Både personer med lægelige og ikke-lægelige baggrund bedes benyttet dette link til indmeldelse:

Link til indmeldelse i DSPM via LVS