Fyraftensmøde om boligsociale indsatser og sundhed

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin holdt tirsdag d.8 juni virtuelt fyraftensmøde om boligsociale indsatser og sundhed med to spændende oplæg. Arrangementet startede med et spændende oplæg fra Gunvor Christensen fra VIVE, Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velværd, som fortalte om hendes forskning vedr. indsatser til børn, unge og voksne i udsatte boligområder. Hernæst hold Abirami Srivarathan og Catharina Thiel Sandholdt, Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet, et flot oplæg om grafisk facilitering som værktøj til at muliggøre deltagelse i sundhedsfremmende interventionsforskning i et alment boligområde. Afslutningsvis var der en god diskussion mellem…Læs mere
Formandens beretning 2020-2021

Formandens beretning 2020-2021

Formandens beretning for året 2020-2021 Kære DSPM medlemmer.Jeg vil hermed, som DSPM formand, berette om året, der er gået: Siden sidste generalforsamling har Danmark og verden været præget af COVID-19 situationen, som har gjort at mange har været sendt hjem og arbejde, og at mange møder og arrangementer har været aflyst eller udsat på ubestemt tid. Dette har desværre også haft betydning for vores muligheder for at mødes dels til medlemsmøder og dels i bestyrelsen. Vi gennemførte i sommeren 2020 en medlemsundersøgelse. Den viste at medlemmerne i DSPM repræsenterer en bred faglig baggrund.…Læs mere
Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Den 26/5 afholdte vi generalforsamling i DSPM. Referatet kan læses nedenfor. Referat: Valg af dirigent og referentMette er valgt som dirigent, Signe er referentFormandens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne årPernille fremlægger beretning. Beretningen er sat ind som nyhed for sig selv i sin fulde længde. Den er her refereret i hovedtræk; siden sidste generalforsamling har vi været påvirket af coronasituationen, det har også medført at vi har aflyst og skubbet forskellige arrangementer. Gennemført medlemsundersøgelse. Medlemsmøde om psykosociale konsekvenser ved COVID-19 og diabetes. Medlemsinddragelse til medlemsmøder blandt andet det, som er på…Læs mere
PSYKOSOCIAL MEDICIN ’SHOOTING STAR’ FOREDRAGSKONKURRENCE 2021

PSYKOSOCIAL MEDICIN ’SHOOTING STAR’ FOREDRAGSKONKURRENCE 2021

Arrangør:DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL MEDICINOnsdag den 6. oktober 2021 kl. 13 til 17Hagedorn Auditorium, Steno Diabetes Center Copenhagen Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (DSPM) Inviterer til en foredragskonkurrence for forskerspirer/-talenter på præ-graduat niveau med interesse i psykosocial medicin. Konkurrencen afholdes fysisk, såfremtdet er muligt til den tid, hvis det ikke er muligt afholdes den online.Psykosocial medicin er det tværvidenskabelige forskningsfelt, der beskæftiger sig med sammenhængemellem psykiske og sociale faktorer og sundhedsadfærd, helbred og trivsel - samt anvendelsen af dette ibehandling i fx klinisk praksis eller forebyggelse i det kommunale sundhedsvæsenEr du i gang…Læs mere
Fyraftensmøde om boligsociale indsatser og sundhed

Fyraftensmøde om boligsociale indsatser og sundhed

Der er i disse år stor politisk fokus på den boligsociale indsats i udsatte områder af Danmark. Ved dette virtuelle fyraftensmøde ønsker vi i Dansk Selskab for Psykosocial Medicin at sætte fokus på forskning vedr. indsatser i boligsociale områder og sundhedTirsdag d. 8. juni 2021 kl. 15.30 – 17.00For at deltage i mødet benyttes følgende link:https://ucph-ku.zoom.us/j/65637718014Alle er velkomne og det er gratis at deltage Program15.30 -15.35 Velkomst, lidt om Dansk Selskab for Psykosocial Medicin15.35 -16.00 Oplæg: Hvad ved vi om indsatser til børn, unge og voksne, der har behov for hjælp til bedre…Læs mere
Virtuel generalforsamling 2021

Virtuel generalforsamling 2021

Dansk Selskab for Psykosocial MedicinDen 26. maj 2021 kl. 16-17 Afholdes virtuelt grundet Covid-19 – som zoom mødeLink:https://ucph-ku.zoom.us/j/66329450770?pwd=UitCUGdIeDlZMTNJOHg2ZmwvZGlwdz09Alle medlemmer af DSPM er velkomne til at deltage i GeneralforsamlingDagsorden: Valg af dirigent og referentFormandens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne årForelæggelse af revideret regnskab til godkendelseBehandling af forslag fra bestyrelsen og rettidige indkomne forslagFastlæggelse af kontingent for 2022Valg til bestyrelseValg af kritisk revisor og revisor suppleant På valg til DSPM’s bestyrelse er: Anne-Sofie Friberg, Mette Terp Høybye, Terese Sara Høj Jørgensen, Anna Sofia Elisabeth Aaby (fratræder)Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenens punkt 4…Læs mere