10. oktober 2019

For andet år i træk afholdt DSPM Shooting Star Foredragskonkurrence hvor ni udvalgte præ-graduate forskningstalenter præsenterede deres arbejde for et dommerpanel. Blandt de ni foredrag udvalgtes ét vidende foredrag indenfor hver af de tre kategorier: Bedste formidler; bedste idé/mest originale projekt; bedste projektudførelse. I år foregik konkurrencen på Aarhus Universitet.

Dommerpanelet bestod i år af: Helle Terkildsen Maindal, professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet; Bjørn Holstein, professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet; Tine Tjørnhøj Thomsen, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

7. oktober 2019

DSPM afholdt medlemsmøde på Aarhus Universitet med seniorforsker Rhiannon Evans, University of Cardiff, Centre for the Development and Evaluation of Complex Public Health Interventions. Under titlen: “When and how do ‘effective’ interventions need to be adapted and/or re-evaluated in new contexts?” talte Rhiannon Evans om kontekstens betydning for implementeringen af komplekse interventioner. 

Seniorforsker Rhiannon Evans’ slides findes her.

26. februar 2019 

DSPM afholdt medlemsmøde med tre skarpe indlæg om forbedringer på sundhedsområdet efter evidensbølgen. Præsentationer fra oplægsholderne findes her:

Morten Hulvej Rod: Velfærdsudvikling efter evidensbølgen  DSPM_Hulvej_feb2019 

Jakob Anhøj: Fra kontrol til forbedring. Klinisk kvalitetsudvikling med forbedringsmodellen 2019-02-26_anhoej_dspm

Anna Paldam Folker & Sigurd Lauridsen: Aktionslæring – om at skrue på praksis Oplæg AKTION_feb19

30. august 2018

DSPM afholdt medlemsmøde med professor David Taylor-Robinson fra University of Liverpool. Forelæsningen fokuserede på ulighed i sundhed blandt børn i UK, og diskuterede hvad der driver denne og hvordan uligheden håndteres politisk, under titlen: Child health inequalities in the UK, drivers and political efforts to reduce them? 

Professor David Taylor-Robinson’s præsentation findes her

26. september 2017 – Aarhus Universitet

DSPM afholdt sit første medlemsmøde i Aarhus på Institut for Folkesundhed, hvor vi sammen med Faglig Udvalg Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet inviterede til forelæsning med Professor Emeritus Bjørn Holstein. Forelæsningen havde fokus på Bjørn Holsteins livslange forskningsindsats vedrørende social ulighed i sundhed blandt børn og unge og har titlen: “Ændringer i social ulighed i sundhed blandt børn og unge i de seneste 25 år: De nye forskningsfelter” .

Forelæsningen blev efterfulgt af en paneldebat med deltagelse fra Aarhus Kommune og VIVE. Herefter var der en uformel reception med tid til snak og networking.

Slides fra Bjørn Holsteins forelæsning kan findes her: DSPMsocialulighedÅrhus2017_Bjørn Holstein

23. marts 2017

DSPM fejrede professor Bjørn Holstein og hans ISBM Lifetime Achievement Award med en festforelæsning under titlen: “Ændringer i social ulighed i sundhed blandt børn og unge i de seneste 25 år. Metodiske udfordringer og nye fund”.

Forelæsningen blev efterfulgt af en paneldebat med deltagelse fra Kommunernes Landsforening og Statens Institut for Folkesundhed. Herefter var der reception.

Slides fra Bjørn Holsteins forelæsning kan findes her: Social ulighed i sundhed_2017 – Bjørn Holstein

Slides med begrundelse for ISBM Lifetime Achievement Award kan findes her: Bjørn Holstein ISBM Lifetime Achievement Award

7. november 2016

I samarbejde med Center for Interventionsforsking/SIF var DSPM vært ved endnu et medlemsmøde om e-interventioner. Denne gang var fokus vendt mod den hjemlige kontekst under overskriften: “E-health interventioner i  perspektiv af dansk forebyggelse og sundhedsfremme”. Dagens oplægsholdere var Projektchef Peter Dalum fra Kræftens Bekæmpelse og specialkonsulent Anna Trolle Bendtsen og Rie Toft fra Frederiksberg Sundhedscenter, samt post.doc. Susanne Hwiid Klausen, ph.d. studerende Lotte Valentin-Holbech og ph.d. studerende Veronica Pisinger med kortere projektoplæg.
Slides fra dagen:
Alkotæller: Anna Bennetsen og Rie Toft
Systematisk udvikling af et digitalt rygestopprogram for voksne: Peter Dalum
PReVaiL, en randomiseret eHealth intervention til hjerteopererede unge: Susanne Hwiid Klausen
Det GODE Liv – en sundhedsfremmende indsats blandt skoleelever. Design og erfaringer: Lotte Vallentin-Holbech
Lidtformeget.dk – et studie af implementering og effekt af alkoholbehandling via videokonference: Veronica Pisinger

 
6. juni 2016

DSPM var sammen med Center for Interventionsforskning/Statens Institut for Folkesundhed vært ved et medlemsmøde om E-health interventions for addictive behavior. Vi havde inviteret Professor Steven Ondersma, Wayne State University, USA og Associate Professor Bridgette Bewick, University of Leeds, UK til at fortælle om deres forskning og store erfaring indenfor e-health interventioner til personer med misbrugsproblematikker. Mødet var velbesøgt af deltagere med stor viden og erfaring i feltet fra hele Danmark.
Slides fra dagen: Steven Ondersma, Wayne State University, USA og Bridgette Bewick, University of Leeds, UK

 
15. april 2016
Videnskabeligt symposium i samarbejde med Svensk Beteendemedicinsk Förening under overskriften ”Pro-environmental behaviour – the impact on Climate Change & Public health”.

Dagens tema tog udgangspunkt i de nyeste tendenser og forskningen indenfor klimaforandringer og folkesundhed, med fokus på samspillet mellem menneskelig adfærd og klima og betydningen heraf for sundhed. Læs yderligere her

30. september 2015
Foredrag med professor John Lynch under titlen: Simulating equity interventions and their mechanisms in child health and development: Applications of causal mediation analysisInvitation findes her

29. juni 2015
Scientific symposium: Excercise & prostata cancer. Videnskabeligt symposium om fysisk aktivitet og prostata cancer.

Symposium om prostata cancer – Prue Cormie
Symposium om prostata cancer – Liam Bourke

11. juni 2015
Rehabilitering i Danmark – status og perspektiver. Tre nationale eksperter gav et overblik over rehabiliterings praksis og forskning, samt diskuterede status og udfordringer.
Claus Vinther Nielsen: Rehabilitering i DK – status og perspektiver
Helle K. Iversen: Rehabilitering – status og perspektiver

17. november 2014
Nudging_Paul Bissell 171114

Nudging – Pelle Guldborg Hansen

24. september 2014
The role of theory in social epidemiology

25. september 2014
Conceptualizing stigma in relation to obesity

Den 15. maj 2014
Møde om ‘Realist Randomized Controlled Trials’ med oplæg Dr. Adam Fletcher (Cardiff School of Social Sciences). For mødeinvitation med nærmere beskrivelse af oplægsholderen se her.

Den 14. november 2013
Life Course Epidemiology’ med oplæg af Professor Diana Kuh (UK), Professor Bitte Modin (Sverige) og Professor Thorkild I.A. Sørensen (DK) . For mødeinvitation med nærmere beskrivelse af de enkelte oplægsholdere se her: DSPM Invitation life course

Den 18. september 2013
 ”Implementering af forskningsbaseret viden om sundhedsfremme og forebyggelse i praksis” med oplæg fra Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen (SIF), Katrine Finke (SST) og Anna Paldam Folker (Psykiatrifonden). Download slides fra mødet her:

Oplæg_18_september 2013_TineTjørnhøj-Thomsen
DSMP_impl_APF18sep13
TilDSPMImplementeringMentalSundhed180913

Den 23. januar 2013
“Strukturel forebyggelse i et forskningsmæssigt, kommunalt og politisk perspektiv” med oplæg fra Professor Torben Jørgensen, Specialkonsulent i Folkesunhed København Mads Lind og Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune Lars Iversen. Mødeinvitation: DSPM Invitation strukturel forebyggelse_januar 2013

Den 19. september 2012
Cancer Survivorship and Cancer Rehabilitation: Revitalizing the Link Oplæg af førende internationale forskere:Catherine Alfano, Lee Jones og  Christoffer Johansen. [Invitation/Program]

Den 24. januar 2012
’Hvordan måler man bedst mentalt helbred i befolkningsundersøgelser?’ Oplæg af Professor Lars Kessing (Psykiatrisk Center København), Professor Reiner Rugulies (NFA) (se slides) og Adjunkt Karsten Thielen (IFSV) (se slides).

Den 15. november 2011
Interventioner i den tidlige barndom. Oplæg af Professor John Lynch (University of Adelaide) og Post Doc Vibeke Koushede (Trygfondens Forebyggelsescenter).

Den 3. november 2011
Social Epidemiologi. Oplæg af Professor Sam Harper (McGill University) og Professor Øyvind Næss (Folkehelseinstituttet & Oslo Universitet).