Kan sundhedsreformen styrke folkesundheden?

Kan sundhedsreformen styrke folkesundheden?
Dansk Selskab for Psykosocial Medicin og Dansk Selskab for Folkesundhed inviterer til gå-hjem-møde
om den længe ventede Sundhedsreform, som oprindeligt blev lanceret som et paradigmeskifte indenfor
forebyggelse. I mellemtiden er de to mest markante forebyggelsestiltag vedr. alkohol og ungdomsdruk
ude af reformen. Fokus er primært på oprettelse af nærhospitaler samt udvikling af kvalitetspakker for
kommunale akutfunktioner og de patientrettede forebyggelsestilbud.
Men hvad er perspektiverne i at styrke folkesundheden, herunder det sundhedsfremmende arbejde
i kommunerne, og kan reformen bidrage til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed?

Hvornår? Torsdag, den 27. oktober 2022
Hvor? Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Lokale 1.95, Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev

Program:

15.00 – 15.10 Velkomst
Bryan Cleal, Dansk Selskab for Psykosocial Medicin
Nana Folmann Hempler, Dansk Selskab for Folkesundhed
15.10 – 15.30 Hvordan kan sundhedsreformen blive en folkesundhedsreform?
– bud og debat
Anne Rytter, chefkonsulent Hillerød Kommune
15.30 – 15.40 Summetid blandt deltagerne
15.40 – 16.00 Sundhedsreformen – humanvidenskabelige perspektiver
Anna Paldam Folker, professor, forskningschef Statens Institut for Folkesundhed
16.00 – 16.10 Summetid blandt deltagerne
16.10 – 16.20 Refleksioner fra et folkesundhedsperspektiv
Morten Hulvej Rod, professor, sundhedsfremmechef Steno Diabetes Center Copenhagen
16.20 – 16.30 Afslutning

Tilmelding: https://www.tilmeld.dk/ghm2710 – der er begrænset antal pladser, som fordeles i den rækkefølge de indløber.