Generalforsamling 2021

Den 26/5 afholdte vi generalforsamling i DSPM. Referatet kan læses nedenfor.

Referat:

 1. Valg af dirigent og referent
  • Mette er valgt som dirigent, Signe er referent
 2. Formandens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år
  • Pernille fremlægger beretning. Beretningen er sat ind som nyhed for sig selv i sin fulde længde. Den er her refereret i hovedtræk; siden sidste generalforsamling har vi været påvirket af coronasituationen, det har også medført at vi har aflyst og skubbet forskellige arrangementer. Gennemført medlemsundersøgelse. Medlemsmøde om psykosociale konsekvenser ved COVID-19 og diabetes. Medlemsinddragelse til medlemsmøder blandt andet det, som er på vej.  51 medlemmer, lidt over 100 på mailinglisten. Fokusområde at definere selvskabet bredere og bedre samt rekruttere flere medlemmer blandt de studerende. Pernille takker af som formand, og takker for et godt år og glæder sig til at fortsætte med at biddrage til bestyrelsesarbejdet.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Overskud for 8501 kr i løbet af 2020. Samlet har vi et indestående på 121.984,68 kr. I ikke Corona år balancerer det ikke helt så godt, men fremadrettet er der adgang til studentermedhjælp gennem Bryan dermed en bedre balance.
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og rettidige indkomne forslag
  • Bortfalder, ingen indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2022
  • Fast tilbagevendende punkt. Det er ikke muligt at tilbyde reduceret kontingent til andre end pensionister.
  • Nuværende kontingent er 300kr/årligt – der knytter sig nogle forskellige beløb til som man fast indbetaler afhængig af om man er lægeligt eller ikke lægeligt medlem. Jf. gennemgang af regnskab er der ikke grund til at ændre kontingentet. Det kan ikke nødvendigvis løbe rundt, på ikke Corona år med aflønning af student og inddækning af transport og bestyrelsesmiddag.
  • Kontingent fastholdes, kan være nødvendigt at justere fremadrettet.
 6. Valg til bestyrelse
  • Anne-Sofie Friberg (Fratræder), Mette Terp Høybye, Terese Sara Høj Jørgensen, Anna Sofia Elisabeth Aaby (fratræder). Ulla Møller Hansen opstiller. Ulla er chefkonsulent i center for patientinddragelse i Region H, her er hun fortsat optaget af det psykosociale og kan biddrage med et administrativt perspektiv på psykosocial sundhed.
  • Der er 4 pladser i bestyrelsen og tre kandidater, alle er valgt ind.
 7. Valg af kritisk revisor og revisor suppleant
  • Det er ikke autoriseret revision vi skal ud i. Tidligere har vi talt om at Inge Lise ville kaste et blik over vores regnskab. Hun har sagt ja. Karsten får sendt regnskabet videre til Inge Lise.