PSYKOSOCIAL MEDICIN ’SHOOTING STAR’ FOREDRAGSKONKURRENCE 2021

Arrangør:
DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL MEDICIN
Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 13 til 17
Hagedorn Auditorium, Steno Diabetes Center Copenhagen


Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (DSPM) Inviterer til en foredragskonkurrence for forskerspirer/-
talenter på præ-graduat niveau med interesse i psykosocial medicin. Konkurrencen afholdes fysisk, såfremt
det er muligt til den tid, hvis det ikke er muligt afholdes den online.
Psykosocial medicin er det tværvidenskabelige forskningsfelt, der beskæftiger sig med sammenhænge
mellem psykiske og sociale faktorer og sundhedsadfærd, helbred og trivsel – samt anvendelsen af dette i
behandling i fx klinisk praksis eller forebyggelse i det kommunale sundhedsvæsen
Er du i gang med, eller har du gennemført, en undersøgelse indenfor psykosocial medicin som en del af din kandidatuddannelse, uafhængig af faglig baggrund (medicin, antropologi, folkesundhed, sociologi,
psykologi etc.), så lad os høre om den. DSPM vil med denne foredragskonkurrence sætte spot på de mest originale ideer, solide fund og dygtige diskussioner indenfor feltet af psykosocial medicin fra unge
forskningstalenter. For at kunne deltage i konkurrencen, skal du være studerende på kandidatniveau eller for nyligt (2019/2020) have afsluttet kandidatuddannelse.


VIGTIGE DATOER
• Deadline indsendelse af abstract: 2. september 2021
• Tilbagemelding på abstract: 17. september 2021
• Foredragskonkurrence: 6. oktober 2021

ABSTRACT RETNINGSLINIER
Alle typer forskningsdesign og faglig forankring accepteres så længe emnet ligger indenfor rækkevidden af
psykosocial medicin. Formkrav: 300 ord (eksklusiv navn og kontaktoplysninger) struktureret i henhold til
følgende overskrifter: titel, baggrund, formål, metode og materiale, (foreløbige) resultater, konklusion.
Abstractet sendes i pdf på e-mail til selskabet på kontakt@dspm.dk – mailen mærkes ’DSPM foredragskonkurrence’. Abstractet kan formuleres på dansk eller engelsk.


Bestyrelsen i DSPM bedømmer de indsendte abstracts og udvælger otte, som går videre til foredragskonkurrencen. De udvalgte abstracts inviteres til at holde en mundtlig præsentation af deres undersøgelse, foran interesserede tilhørere og et lille panel af anerkendte forskere som i år består af:
 Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, professor i psykiatri ved Københavns Universitet
 Morten Hulvej Rod, ph.d., sundhedsfremmechef, Steno Diabetes Center
 Rikke Lund, professor, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet

De otte foredrag vurderes indenfor tre kategorier: formidling; emnets originalitet; design og gennemførelse. Foredragene bedømmes af det inviterede panel. Samtlige udvalgte oplægsholdere modtager et års gratis medlemskab af DSPM, en lille gave og et diplom for deltagelse.