Velkommen til DSPM

De psykiske og sociale faktorer spiller en afgørende rolle for vores helbred. Det viser en række internationale og danske undersøgelser.

Stadig flere videnskabelige discipliner og faggrupper beskæftiger sig med psykosocial medicin – hver ud fra egne forudsætninger og paradigmer. Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (DSPM) søger at skabe diskussion og udvikling på tværs af disse videnskabelige paradigmer. Selskabets medlemmer repræsenterer en mangfoldig palette af fag fra medicin og andre sundhedsvidenskabelige discipliner over psykologi til sociologi, antropologi og humanistiske discipliner.

I DSPM bliver den psykosociale medicin diskuteret ud fra såvel en forskningsmæssig som en praktisk synsvinkel. Vores arrangementer sætter fokus på udviklingen af teorier, begreber og metoder, ligesom vi diskuterer forskningens perspektiver for behandling, rehabilitering og forebyggelse. Alle med interesse for emnet er velkomne til selskabets møder.

Som medlem af DSPM er man samtidigt medlem af International Society of Behavioral Medicine (ISBM).

Bryan Cleal,
Formand

Seneste nyheder

Kan sundhedsreformen styrke folkesundheden?

Kan sundhedsreformen styrke folkesundheden?

Kan sundhedsreformen styrke folkesundheden?Dansk Selskab for Psykosocial Medicin og Dansk Selskab for Folkesundhed inviterer til gå-hjem-mødeom den længe…
Generalforsamling i DSPM 2022

Generalforsamling i DSPM 2022

Indkaldelse til Generalforsamling Dansk Selskab for Psykosocial Medicin Den 25. august 2022 kl. 16:30 – 17:30 Afholdes virtuelt…