Velkommen til DSPM

De psykiske og sociale faktorer spiller en afgørende rolle for vores helbred. Det viser en række internationale og danske undersøgelser.

Stadig flere videnskabelige discipliner og faggrupper beskæftiger sig med psykosocial medicin – hver ud fra egne forudsætninger og paradigmer. Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (DSPM) søger at skabe diskussion og udvikling på tværs af disse videnskabelige paradigmer. Selskabets medlemmer repræsenterer en mangfoldig palette af fag fra medicin og andre sundhedsvidenskabelige discipliner over psykologi til sociologi, antropologi og humanistiske discipliner.

I DSPM bliver den psykosociale medicin diskuteret ud fra såvel en forskningsmæssig som en praktisk synsvinkel. Vores arrangementer sætter fokus på udviklingen af teorier, begreber og metoder, ligesom vi diskuterer forskningens perspektiver for behandling, rehabilitering og forebyggelse. Alle med interesse for emnet er velkomne til selskabets møder.

Som medlem af DSPM er man samtidigt medlem af International Society of Behavioral Medicine (ISBM).

Mette Terp Høybye,
Formand

Seneste nyheder

DSPM har fået nye vedtægter

DSPM har fået nye vedtægter

Efter førstebehandling på DSPM's årlige generalforsamling, der blev afholdt 23. maj 2019 på Aarhus Universitet, blev DSPM's nye…
DSPM Shooting Star foredragskonkurrence

DSPM Shooting Star foredragskonkurrence

Vi gentager succesen fra sidste år og afholder DSPM's Shooting Star Foredragskonkurrence for præ-graduate forskningstalenter. Så fat pennen…